Vojtova metoda

vaclav_vojtaProf. MUDr. Václav Vojta (12. 7. 1917 – 12. 9. 2000) Dětský neurolog, autor metody reflexní lokomoce ( tzv. Vojtova metoda). Působil jako lékař na IV. dětské klinice  Fakulty všeobecného lékařství University Karlovy  a na Poliklinice na Karlově náměstí v Praze. V roce 1968 emigroval do Německa. Zde pracoval jako vědecký pracovník Ortopedické kliniky v Kolíně , od roku 1975 pak v Dětském centru v Mnichově.

Vojtova metoda – metoda reflexní lokomoce

Vojtova metoda je diagnostický a terapeutický princip. Základem je vyvolání reflexních pohybů jako reakci na stimulaci přesně definovaných bodů. Tím je aktivována CNS a dochází ke znovuobjevení a utužení vrozených fyziologických vzorů. Princip diagnostické metody profesora Vojty vychází ze spontánního pohybového projevu dítěte, reflexů a polohových testů – tedy pohybových reakcí na změny polohy. Terapie je založena na ovlivnění řízení pohybu v centrální nervové soustavě a vyvolání správné svalové souhry – pohybové vzorce, které máme vrozené, ale které se z různých důvodů neaktivují. K tomu se používá aktivování určitých bodů na těle = reflexních bodů.

Komentáře jsou vypnuty.