Domácí terapie

Díky novému přístupu k organizování terapeutických intervencí se VM2G stává velmi snadno přístupnou. Model cvičení matek s kojenci pod supervizí terapeutů, který zavedl v 50. letech 20. století Dr. V. Vojta, se v počátcích nesetkával s pochopením. Výsledky ukázaly, že je to prakticky jediný funkční model péče o kojence s ohrožením motorického vývoje.

Tento model delegování praktické terapeutické stimulace na blízké pacientů pod pravidelnou fyzioterapeutickou supervizí se ukazuje v rámci VM2G jako mimořádně nosný. V rámci takto uspořádaného praktického provádění VM2G je možné zvládat podstatně více pacientů, než dokáží nabídnout fyzioterapeutické praxe s konvenčním přístupem. Zároveň je provádění stimulace zajištěné denně po dobu mnoha měsíců či let. Takto intenzivní fyzioterapeutická péče není v běžných zdravotnických zařízeních myslitelná.

Model terapeutické péče, který se nám velmi osvědčil u dětských pacientů s již rozvinutými patologiemi pohybového aparátu, zvláště u dětí s DMO, je péče za pomoci domácích terapeutů. Velmi často je pro rodiče postižených dětí velmi obtížné zajišťovat pravidelnou domácí rehabilitaci, protože i samotná bazální péče rodin o postižené děti je natolik vyčerpávající, že většinou dříve či později na domácí rehabilitaci rezignují. To má neblahé následky na vývoj těchto dětí a nezřídka to vede k následnému omezení jejich mobility.

Domácí terapeuti prošli školením a mají ve své dlouhodobé péči čtyři až pět pacientů. Péči domácí terapeuti poskytují v rámci pracovního úvazku. Terapii děti dostávají v místě bydliště nebo ve škole či mateřské školce, kterou navštěvují, v rámci letních prázdnin i na chatách jejich prarodičů. Domácí terapeut jezdí se svými pacienty na pravidelné supervize do ordinace, čímž je zajištěna kontinuální a postupně se zintenzivňující fyzioterapeutická péče. Pro rodinu postižených dětí je takováto služba velmi cenná.

Služba domácí terapie je umožněna i dospělým pacientům, kteří z různých důvodů nemají možnost, aby s nimi prováděli pravidelnou domácí terapii jejich blízcí. Osvědčilo se nám využívání technologií videopřenosu vlastních terapií s domácími terapeuty a ukládání těchto nahrávek na server. Tím je umožněna dálková kontrola kvality a způsobu i reflexní odezvy při terapii.

Více se dozvíte v knize Vojtova metoda druhé generace – VM2G

Komentáře jsou vypnuty.